เส้นทางสายไหม อูรูมูฉี-ทูรูพาน-ตุนหวง-เจียอวี้กวาน-ภูเขาสายรุ้ง-พระใหญ่จางเย่ 8 วัน 6 คืน

คุณสมบัติสินค้า:

ราคาเริ่มต้นที่ 54,900 บาท โดยขิ้นอยู่กับช่วงเวลา

ช่วงเวลาเดินทาง

Share

หมวดหมู่ : Tour JOIN TOUR

Share

โรงแรมระดับ  ดาว
สายการบิน Shandong Airlines

อูรูมูฉี-ทะเลสาบเทียนฉือ-ทูรูพาน-ภูเขาเปลวเพลิง-ถ้ำพระพันองค์-เมืองโบราณเกาชาง-สวนองุ่น-คานเอ๋อจิ่ง-ตุนหวง-ด่านประตูหยก-ตานเสีย เจียอวี้กวาน-ภูเขาสายรุ้ง-พระใหญ่จางเย่ (ทัวร์แวะร้านช้อปปิ้ง)  

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ 

Powered by MakeWebEasy.com